Cechy
produktu

HISTORIA
TECHNICZNA

Maszyny muszą pracować, bez zatrzymywania się, w trudnych i ekstremalnych warunkach takich jak: ciężkie ładunki, kurz oraz błoto. Angażują się w męczące działania, a podczas pracy nieustannie ścigają się z czasem. Muszą być skuteczne przez cały czas. W ciągu doby są jedynymi sojusznikami dla tych, których praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym i ze zmęczeniem.Ważne jest, aby każda z ich części była chroniona. Istotne jest również, aby silnik, czyli najcenniejszy atut maszyn, był mocny.

NIEZAWODNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ MASZYN ZACZYNA SIĘ OD PŁYNÓW

Aby utrzymać osiągi silnika i zwiększyć jego trwałość, płyny muszą zapewnić czystość tłoków, walkę z sadzą, spowolnienie utleniania, rozkładu i zużycia, a także uniknąć powstawania osadów i utrzymać optymalną lepkość.

PETRONAS Arbor został opracowany tak, aby nadać Twoim maszynom wszystkie te cechy i zapewnić im maksymalną wydajność przez długi czas.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

CZYSTOŚĆ TŁOKA

W TEŚCIE CZYSTOŚCI TŁOKA, PETRONAS ARBOR WYPADŁ O 55% LEPIEJ NIŻ LIMIT BRANŻOWY ACEA

Podczas procesu spalania w silniku wysokoprężnym, powstają cząsteczki osadu, które są wydalane do atmosfery lub wchłaniane przez olej silnikowy. Osady w silniku pozbawiają krytyczne jego części odpowiedzialne za smarowanie, a w miarę ich gromadzenia, wzrasta jego zużycie.

Trwałość eksploatacyjna elementów silnika narażona jest na szwank, a w połączeniu z ciężkimi warunkami, w jakich pracują maszyny, jego funkcje diametralne tracą swoje wartości. Końcowo prowadzi to do całkowitej awarii.

OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM

W TEŚCIE ZUŻYCIA PIERŚCIENIA GÓRNEGO, PETRONAS ARBOR WYPADŁ O 68% LEPIEJ NIŻ LIMIT BRANŻOWANY ACEA.

Ciężka praca odbija się na maszynach, powodując dodatkowe obciążenia w całym silniku, zwłaszcza w układzie rozrządu.

Ważne jest, aby płyn chronił górne pierścienie przed utratą masy, co prowadzi do nieplanowanych przestojów i większego zużycia oleju.

OCHRONA PRZED ZUŻYCIEM

W TEŚCIE ZUŻYCIA ROZRZĄDU, PETRONAS ARBOR WYPADŁ O 59% LEPIEJ NIŻ LIMIT BRANŻOWY ACEA

Bardzo ważne jest, aby środek smarny pozostawiał mocną warstwę oleju, która chroni wszystkie części silnika.

KONTROLA OSADÓW

W TEŚCIE OSADU, PETRONAS ARBOR WYPADŁ O 14% LEPIEJ NIŻ LIMIT BRANŻOWY ACEA.

Silniki to bardzo pracowite środowisko. Ze względu na ich konstrukcję i powstające gazy spalinowe, nieuchronnie tworzą się szkodliwe osady.

Spowalniają one ruchome części silnika, prowadząc do nadmiernego tarcia, które generuje ciepło i w konsekwencji prowadzi do powstawania osadów na metalowych częściach.

PETRONAS Arbor chroni silnik przed szlamem i osadami, które mogą wpływać na niezawodność maszyny i jej trwałość.

RADZENIE SOBIE Z SADZĄ

W TEŚCIE ZDOLNOŚCI RADZENIA SOBIE Z SADZĄ, PETRONAS ARBOR UZYSKAŁ WYNIK O 34% LEPSZY NIŻ LIMIT BRANŻOWY ACEA

Sadza to masa cząsteczek nieczystego węgla, powstająca w wyniku niecałkowitego spalania węglowodorów.

Sadza, w szczególności zanieczyszczenie spalinami z silników Diesla, stanowi ponad ¼ wszystkich niebezpiecznych zanieczyszczeń w powietrzu.

Prowadzi także do wzrostu lepkości, co może mieć wpływ na wydajność silnika.

STABILNOŚĆ LEPKOŚCI

W TEŚCIE SPADKU CIŚNIENIA W FILTRZE, PETRONAS ARBOR OSIĄGNĄŁ WYNIK O 92% LEPSZY NIŻ LIMIT BRANŻOWY ACEA.

Ze względu na obchodzenie się z sadzą i odporność na utleniania, Arbor utrzymuje optymalną lepkość, zapobiegając zapychaniu się i dłużej chroniąc silnik.

Te cechy wpływają na wyższą wydajność i dłuższą żywotność silnika.

Daniel Klaczkowski

+48 530 300 884

ul. Ratajska 13

91-231 Łódź