PETRONAS Arbor

Płyny chłodnicze

Skoncentrowany i rozcieńczony (gotowy do zastosowania) płyn chłodniczy do ciągników, maszyn rolniczych i maszyn do robót ziemnych.

Produkty

Charakterystyka

  • Koncentrat płynu chłodniczego należy zmieszać w 50% z wodą destylowaną lub demineralizowaną, by zapewnić możliwie wydajne chłodzenie i maksymalną ochronę przed zamarzaniem.
  • Gwarantuje to skuteczne odprowadzanie ciepła wytworzonego w procesie spalania i zabezpiecza przed zamarzaniem do temperatury -38°C.
  • Zapobiega tworzeniu się kamienia, szczególnie wapniowego, w układzie, zachowując właściwości na stabilnym poziomie.
  • Jego skład pozwala na doskonałą kompatybilność ze wszystkimi, metalowymi i niemetalowymi, elementami układu (np. uszczelkami).

Porady dotyczące użytkowania

 

  • Wymieniać zgodnie z instrukcją producenta, przynajmniej raz na dwa lata. Zawsze uzupełniać przy użyciu tego samego produktu i mieszać 50% z wodą. Nigdy nie stosować koncentratu.