PETRONAS ARBOR ALFAPRIME 10W‑30

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Alfaprime 10W-30 to najwyższej jakości olej silnikowy do maszyn rolniczych i budowlanych, wspierający ich wydajność i wydłużający cykl życia poprzez ochronę przed utlenianiem, rozkładem, zużyciem oraz utrzymanie optymalnej czystości i stabilnej lepkości tłoków. Doskonałe rozwiązanie zapewniające wysokie i długotrwałe osiągi podczas ciężkiej codziennej pracy, chroniące maszyny najnowszej generacji przed utratą osiągów i nieplanowanymi przestojami.

PETRONAS Arbor Alfaprime 10W-30 to olej silnikowy niskopopiołowy („low SAPS”), spełniający wymogi normy Tier 4, który nadaje się do zastosowań w wysokowytrzymałych silnikach diesla, w tym w nowoczesnych, niskoemisyjnych silnikach o wysokich osiągach, wyposażonych w układy oczyszczania spalin wykorzystujące technologie DPF, SCR, DOC i EGR. Jest odpowiedni również do starszych silników z turbodoładowaniem i wysokoprężnych silników wolnossących, napędzanych olejem napędowym o dużej lub bardzo niskiej zawartości siarki oraz biodieslem.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Alfaprime 10W-30 zwiększa zyski Twojej firmy i pozwala utrzymać dyspozycyjność pojazdów, jednocześnie znacznie obniżając koszty eksploatacyjne poprzez:

 • utrzymanie optymalnego poziomu lepkości, zapewnienie optymalnego smarowania i zapobieganie nieplanowanym awariom;
 • lepszą odporność filmu olejowego pod działaniem dużych naprężeń mechanicznych, zapewniającą większą trwałość silnika.
 • dłuższy okres między wymianami oleju i dłuższą żywotność silnika dzięki:
  • optymalnej ochronie układów oczyszczania spalin, takich jak DPF i DOC z systemem dodatków niskopopiołowych;
  • obniżeniu poziomu kwasowości powodującej korozję, dzięki czemu silniki w Twojej flocie są trwalsze i mają dłuższy okres eksploatacji;
  • udoskonalonej odporności termicznej i na utlenianie w wysokiej temperaturze, co zapewnia stabilność lepkości oraz zapobiega tworzeniu się osadów i szlamu, a także przekłada się na dłuższy okres eksploatacji oleju nawet w trudnych warunkach;

Zapewnia znakomite wrażenia z jazdy dzięki:

 • skutecznemu przeciwdziałaniu wysokiemu stężeniu nagromadzonej sadzy mającemu kluczowe znaczenie dla zapobiegania utracie mocy pojazdu;
 • doskonałej lepkości w niskiej temperaturze zapewniającej lepsze smarowanie podczas rozruchu

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Specyfikacje:

 • API CJ-4
 • ACEA E7 / E9
 • CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a

Zatwierdzenia:

 • Deutz DQC III-10 LA
 • Renault RLD-3

Poziom jakości:

 • Cummins CES 20081
 • Detroit Diesel DFS93K218
 • MACK EO-O Premium Plus
 • MAN M3575
 • MB 228.31
 • Volvo VDS-4

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,868
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 12,1
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 143
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C > 200
Całkowita liczba zasadowa (TBN) ASTM D 2896 mgKOH/g 9,6
Piana w 24°C ASTM D 892 cc/s 0 / 0
Temperatura płynięcia ASTM D °C < -33
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

ACEA E7/E9, API CJ-4, CAT ECT-3/ECF-2/ECF-1a

Lepkość:

10W-30

Tytuł

Przejdź do góry