PETRONAS ARBOR BF LHM

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy
Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.
Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor BF LHM to wysokiej jakości mineralny płyn hydrauliczny i hamulcowy przeznaczony do maszyn rolniczych i budowlanych, który pomaga utrzymać ich wydajność i wydłuża okres eksploatacji. Doskonałe rozwiązanie zapewniające wysokie i długotrwałe osiągi podczas ciężkiej codziennej pracy, chroniące maszyny najnowszej generacji przed utratą osiągów i nieplanowanymi przestojami.

PETRONAS Arbor BF LHM nadaje się do układów hamulcowych i hydraulicznych ciągników rolniczych i maszyn. Nie jest kompatybilny ani mieszalny z syntetycznymi płynami hamulcowymi (DOT).

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor BF LHM zwiększa zyski Twojej firmy i pozwala utrzymać dyspozycyjność pojazdów, jednocześnie znacznie obniżając koszty eksploatacyjne dzięki:

  • lepszej ochronie antykorozyjnej zapewniającej ochronę elementów metalowych
  • dobrej stabilności termicznej zapewniającej stabilne działanie płynu w całym okresie użytkowania
  • efektywnemu smarowaniu zapobiegającemu powstawaniu odgłosów piszczenia i poprawiającemu czas reakcji układu
  • dobrej kompatybilności elastomerów i gumy, która zapobiega wyciekom płynów i wydłuża żywotność elementów
  • dobrej płynności w niskiej temperaturze, zapewniającej efektywny czas reakcji układu

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Specyfikacje:

  • ISO 7308
  • ENSAYOS INTA – UNE 26-109-88

Poziom jakości:

  • NH 610 A
  • MAT 3630

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Kolor Zielony
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,845
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 6,5
Lepkość kinematyczna w -40°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 1150
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 314
Temperatura zapłonu Cl. O. C. ASTM D 92 °C 150
Temperatura wrzeniat ASTM D 1120 °C 293
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

ISO 7308, ENSAYOS INTA – UNE 26-109-88

Tytuł

Przejdź do góry