PETRONAS ARBOR COOLANT LG

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy
Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.
Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Coolant LG to ochronny płyn zawierający kwasy organiczne (O.A.T), zapobiegający zamarzaniu oraz chłodzący, do silników ciągników, maszyn rolniczych oraz maszyn do robót ziemnych.

PETRONAS Arbor Coolant LG, na bazie glikolu etylenowego, zapewnia najwyższą ochronę przed zamarzaniem i chłodzenie.

PETRONAS Arbor Coolant LG usuwa ciepło powstające w wyniku spalania i zapewnia ochronę przed zamarzaniem do temperatury -40°C.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Coolant LG zwiększa dyspozycyjność Twojego pojazdu, znacznie obniżając koszty eksploatacyjne poprzez:

 • technologię Long Life wydłużającą żywotność płynów, zapobiegającą tworzeniu się osadów i zatykaniu obwodów
 • wydłużony okres eksploatacji układu chłodzenia dzięki:
  • lepszej ochronie antykorozyjnej zapewniającej ochronę elementów metalowych
  • ochronie przed zamarzaniem przy temperaturze zewnętrznej do -40°C (-40°F)
  • ochronie przed wrzeniem w przypadku temperatury obwodu do 125°C (257°F)
  • dobrej kompatybilności elastomerów i tworzyw sztucznych zapewniającej dłuższą żywotność komponentów

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Zalecenia:

 • ASTM D 3306 Type I
 • CUNA NC 956-16

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Kolor Czerwony
Gęstość względna w 15°C ASTM D 1122 g/cm3 1.120
pH, 50% obj. w wodzie DI ASTM D 1287 8
Rezerwa alkaliczności ASTM D 1121 ml 6,6
Punkt wrzenia, 50% obj. w wodzie DI ASTM D 1120 °C 108
Temperatura krzepnięcia, 50% obj. w wodzie DI ASTM D 1177 °C -38
Badanie korozyjne szkła ASTM D1384 Zaliczone
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Tytuł

Przejdź do góry