PETRONAS ARBOR FREEZE ‑38

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Freeze -38 to skoncentrowany ochronny płyn zapobiegający zamarzaniu oraz płyn chłodzący do silników ciągników, maszyn rolniczych oraz maszyn do robót ziemnych.

PETRONAS Arbor Freeze -38 jest gotowy do użycia w takim stanie, w jakim jest, a jego formuła zapewnia najwyższą skuteczność ochrony przed zamarzaniem i chłodzenia.

PETRONAS Arbor Freeze -38 usuwa ciepło powstające w wyniku spalania i zapewnia ochronę przed zamarzaniem do temperatury -38°C.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Freeze -38 zwiększa dyspozycyjność Twojego pojazdu, znacznie obniżając koszty eksploatacyjne poprzez:

 • wydłużony okres eksploatacji układu chłodzenia dzięki:
  • lepszej ochronie antykorozyjnej zapewniającej ochronę elementów metalowych o ochronie przed zamarzaniem przy temperaturze zewnętrznej do -38°C (-36°F)
  • ochronie przed wrzeniem w przypadku temperatury obwodu do 110°C (230°F)
  • dobrej kompatybilności elastomerów i tworzyw sztucznych zapewniającej dłuższą żywotność komponentów

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Zalecenia:

 • ASTM D 6210 Type 3-FF
 • NH 900 B
 • MS-1710
 • MAT 3620
 • SDFG EC-1599A

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Kolor Czerwony
Gęstość względna w 15°C ASTM D 1122 g/cm3 1.085
pH, 50% obj. w wodzie DI ASTM D 1287 7,7
Rezerwa alkaliczności ASTM D 1121 ml 85
Punkt wrzenia, 50% obj. w wodzie DI ASTM D 1120 °C 109
Temperatura krzepnięcia, 50% obj. w wodzie DI ASTM D 1177 °C -38
Badanie korozyjne szkła ASTM D1384 Zaliczone
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody

Tytuł

Przejdź do góry