PETRONAS ARBOR HYDRAULIC 46 BIO‑V ISO VG 46

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy
Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.
Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 Bio-V to wysokiej jakości płyn hydrauliczny o wysokim indeksie lepkości, przeznaczony specjalnie do wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych w maszynach rolniczych, kombajnach zbożowych oraz maszynach do robót ziemnych.

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 Bio-V to formuła na bazie roślinnej, zapewniająca wysoką biodegradację, zapobiegająca zanieczyszczeniu środowiska w przypadku jakichkolwiek wycieków z obwodu.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 Bio-V zapewnia:

  • ochronę środowiska, która jest ważna tam, gdzie preferowane są płyny ulegające biodegradacji
  • doskonałą wydajność i ochronę w szerokim zakresie temperatur dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości
  • lepszą ochronę przed zużyciem, co skutkuje przedłużeniem okresu eksploatacji zespołów
  • dobrą płynność w niskich temperaturach dla właściwej ochrony elementów urządzeń podczas zimnego rozruchu.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 Bio-V przeznaczony do systemów hydraulicznych stosowanych w rolnictwie i budownictwie, które spełniają i przewyższają poniższe parametry:

Poziom jakości:

  • DIN 51524 HVLP 46 (z wyjątkiem ASTM D 943)
  • NH 646 BV

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,921
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 46
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 223
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C > 280
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -30

Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

API CJ-4, ACEA E7/E9, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a

Tytuł

Przejdź do góry