PETRONAS ARBOR HYDRAULIC 46 HV ISO VG 46

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 HV to wysokiej jakości płyn hydrauliczny o wysokim indeksie lepkości, przeznaczony specjalnie do wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych w maszynach rolniczych, kombajnach zbożowych oraz maszynach do robót ziemnych.

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 HV zapewnia wysoki poziom ochrony elementów układu hydraulicznego przed zużyciem i korozją. Jego właściwości demulgujące i antypianowe zapewniają ciągłość smarowania, zapobiegając kawitacji i usuwając wysoką temperaturę. Jego profil lepkości pozostaje na stałym poziomie w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia szybką reakcję układu hydraulicznego i wysoką wydajność pomp zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach, oszczędzając paliwo.

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 HV zawiera specjalne dodatki, które nadają płynowi niezbędne właściwości przeciwutleniające, pomagające wytrzymać pojawiające się naprężenia termiczne.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 HV zapewnia:

  • doskonałą wydajność i ochronę w szerokim zakresie temperatur dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości
  • lepszą ochronę przed zużyciem, co skutkuje przedłużeniem okresu eksploatacji zespołów
  • dobrą stabilność termiczną i oksydacyjną w wysokiej temperaturze, co zapewnia stabilność lepkości i przekłada się na przedłużenie okresu eksploatacji oleju.
  • dobrą płynność w niskich temperaturach dla właściwej ochrony elementów urządzeń podczas zimnego rozruchu.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Poziom jakości:

  • DIN 51524 HVLP
  • NH 646 H
  • SDFG OI-1446HV

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,800
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 48
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 150
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C 210
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -39

Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

API CJ-4, ACEA E7/E9, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a

Tytuł

Przejdź do góry