PETRONAS ARBOR HYDRAULIC 46 ISO VG 46

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy
Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.
Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 to wysokiej jakości olej hydrauliczny przeznaczony specjalnie do maszyn rolniczych i budowlanych w sytuacji, gdy nie ma potrzeby stosowania oleju o wysokim indeksie lepkości.

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 zapewnia wysoki poziom ochrony elementów układu hydraulicznego przed zużyciem i korozją. Jego właściwości demulgujące i antypianowe zapewniają ciągłość smarowania, zapobiegając kawitacji i usuwając wysoką temperaturę.

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 zawiera specjalne dodatki, które nadają płynowi niezbędne właściwości przeciwutleniające, pomagające wytrzymać pojawiające się naprężenia termiczne.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Hydraulic 46 zapewnia:

  • lepszą ochronę przed zużyciem, co skutkuje przedłużeniem okresu eksploatacji zespołów
  • dobrą stabilność termiczną i oksydacyjną w wysokiej temperaturze, co zapewnia stabilność lepkości i przekłada się na przedłużenie okresu eksploatacji oleju.
  • dobrą płynność w niskich temperaturach dla właściwej ochrony elementów urządzeń podczas zimnego rozruchu.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Poziom jakości:

  • DIN 51525
  • DIN 51524 HLP
  • Cincinnati Milacron P-70
  • Denison HF-0/HF-1/HF-2
  • NH 646
  • MAT 3508

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,878
Lepkość kinematyczna w 40°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 46
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 100
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C 200
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -30
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Tytuł

Przejdź do góry