PETRONAS ARBOR MTA

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor MTA to wysokiej jakości płyn do automatycznych skrzyń biegów przeznaczony do maszyn rolniczych i budowlanych, który pomaga utrzymać ich wydajność i wydłuża okres eksploatacji. Doskonałe rozwiązanie zapewniające wysokie i długotrwałe osiągi podczas ciężkiej codziennej pracy, chroniące maszyny najnowszej generacji przed utratą osiągów i nieplanowanymi przestojami.

PETRONAS Arbor MTA nadaje się do stosowania w konwencjonalnych przekładniach automatycznych, układach wspomagania kierownicy i układach hydraulicznych maszyn rolniczych i budowlanych pracujących poza drogami publicznymi, wymagających wydajności na poziomie GM DEXRON®-II.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor MTA chroni Twoją skrzynię biegów i układ kierowniczy ze wspomaganiem poprzez:

  • lepszą ochronę przed zużyciem, co skutkuje przedłużeniem okresu eksploatacji podzespołów skrzyni biegów;
  • płynną, wolną od szarpnięć zmianę biegów, zarówno w normalnych, jak i trudnych warunkach eksploatacji, zapewniając wyjątkowe wrażenia z jazdy poprzez:
  • dobrą stabilność termiczną i oksydacyjną w wysokiej temperaturze, co zapewnia stabilność lepkości i przekłada się na przedłużenie okresu eksploatacji oleju.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Specyfikacje:

  • Dexron® IID

Zatwierdzenia:

  • ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14A, 21L

Poziom jakości:

  • Allison C-4
  • CAT TO-2
  • Ford Mercon
  • NH 530 A
  • SDFG OF-1691

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Kolor czerwony
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,860
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 7,5
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 160
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C 200
Lepkość wyznaczona met. Brookfielda w -40°C ASTM D 2983 mPa*s (cP) 28000
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -40
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

Dexrom® IID

Tytuł

Przejdź do góry