PETRONAS ARBOR MULTI FX 20W‑30

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Multi FX 20W-30 to wysokiej jakości olej przekładniowy (U.T.T.O) przeznaczony do maszyn rolniczych i budowlanych, który pomaga utrzymać ich wydajność i wydłuża okres eksploatacji. Doskonałe rozwiązanie zapewniające wysokie i długotrwałe osiągi podczas ciężkiej codziennej pracy, chroniące maszyny najnowszej generacji przed utratą osiągów i nieplanowanymi przestojami.

PETRONAS Arbor Multi FX 20W-30 do silników, przekładni, przekładni napędowych, układów hamulcowych i mokrych hamulców w ciągnikach i maszynach rolniczych.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Multi FX 20W-30 zwiększa zyski Twojej firmy i pozwala utrzymać dyspozycyjność pojazdów, jednocześnie znacznie obniżając koszty eksploatacyjne poprzez:

  • Wysokie właściwości przeciwzużyciowe elementów mechanicznych przekładni i układu hydraulicznego
  • Doskonale pomaga utrzymać czystość przekładni i układów hydraulicznych, chroniąc przed osadami i szlamem

Zapewnia znakomite wrażenia z jazdy dzięki:

  • Dobrej redukcji hałasu wytwarzanego przez materiały cierne (sprzęgła i mokre hamulce)
  • wysokiej skuteczności hamowania wynikającej z obecności zrównoważonych modyfikatorów tarcia
  • Dobrej reakcji serwonapędów układu hydraulicznego dzięki stabilności lepkościowej przy zmianach temperatur, która utrzymuje wysokie i stałe ciśnienie w układzie

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Specyfikacje:

  • API GL-4

Poziom jakości:

  • Ford M2C 86B
  • JD J20A
  • NH 420 A
  • SDFG OT-1891

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,890
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 10,6
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 111
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C 220
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -30
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

API CJ-4, ACEA E7/E9, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a, API GL-4

Lepkość:

20W-30

Tytuł

Przejdź do góry