PETRONAS ARBOR POWER CUT BIO

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Power Cut Bio to biodegradowalna mieszanka olejów, opracowana z myślą o łańcuchach pił łańcuchowych.

PETRONAS Arbor Power Cut Bio posiada wyjątkową zdolność chłodzenia, zapobiegającą przegrzaniu łańcucha.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Power Cut Bio zapewnia:

  • całkowitą ochronę ostrza i łańcucha przed korozją wynikającą z działania czynników atmosferycznych. Ma też właściwości przeciwzużyciowe, które zapewniają dłuższą żywotność ostrza i łańcucha.
  • zdolność chłodzenia zapobiegającą przegrzaniu łańcucha.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Zalecenia:

  • Biodegradowalność > 90% (CEC-L-33-A-93)

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm³ 0,920
Lepkość w 100°C ASTM D 445 cSt 10,4
Pozostałość koksowae ASTM D 189 % 0,2
Liczba kwasowości ASTM D 974 mg KOH/g 1,6
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Tytuł

Przejdź do góry