PETRONAS ARBOR POWER CUT

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Power Cut to olej opracowany z myślą o łańcuchach pił łańcuchowych.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Power Cut zapewnia:

  • całkowitą ochronę ostrza i łańcucha przed korozją wynikającą z działania czynników atmosferycznych. Ma też właściwości przeciwzużyciowe, które zapewniają dłuższą żywotność ostrza i łańcucha.
  • doskonałą przyczepność na brzeszczocie i łańcuchu, która zapobiega kapaniu i zatarciom.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm³ 0,920
Lepkość w 100°C ASTM D 445 cSt 10,2
Pozostałość koksowa ASTM D 189 % 0,2
Liczba kwasowości ASTM D 974 mg KOH/g 1,7
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Tytuł

Przejdź do góry