PETRONAS ARBOR POWER MIX

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

Olej PETRONAS Arbor Power Mix jest przeznaczony specjalnie do dwusuwowych silników pił łańcuchowych, sekatorów, nożyc do żywopłotów i ogólnie do maszyn ogrodniczych.

PETRONAS Arbor Power Mix nadaje się również do tłumików, a jego formuła pozwala nie tylko zmniejszyć tworzenie się w nich osadów, ale również uzyskać niski poziom dymu na wylocie.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Power zapewnia:

  • Mieszalność umożliwiająca jednorodne rozprowadzanie paliwa.
  • Ochronę silnika podczas pracy gwarantują wysokie właściwości przeciwzużyciowe, ochronę w stanie bezczynności zapewniają wysokie właściwości antykorozyjne i przeciwutleniające.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Specyfikacje:

  • API TC
  • JASO FC
  • ISO-L-EGC

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D4052 g/cm³ 0,865
Lepkość w 100°C ASTM D445 cSt 9,3
Temperatura zapłonu C.C. P.M. ASTM D93 °C 94
Popiół siarczanowy ASTM D874 % 0,1
Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -33
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

API TC, ISO-L-EGC, JASO FC

Tytuł

Przejdź do góry