PETRONAS ARBOR POWER SAE 30

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Power to olej przeznaczony specjalnie do czterosuwowych silników kosiarek i maszyn ogrodniczych każdego typu i mocy.

PETRONAS Arbor Power nadaje się do wszystkich typów Power 4T, może być stosowany do silników benzynowych bezołowiowych lub wysokoprężnych.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Power zapewnia:

  • doskonałą kompatybilność z uszczelkami silnika.
  • właściwości niezmienne mimo upływu czasu, co zmniejsza zużycie samego oleju.
  • wysoką ochronę przed zużyciem komponentów silnika, redukującą tarcie podczas pracy.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Specyfikacje:

  • API CF
  • API SG/CD
  • CCMC G4/PD2

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm³ 0,895
Lepkość w 100°C ASTM D 445 cSt 11,6
Temperatura zapłonu Cl. O. C. ASTM D 92 °C 228
Pozostałość koksowa ASTM D 189 % 1,2
Piana w 24°C ASTM D 892 cc/s ŚLADY/0
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

API CF, API SG/CD, CCMC G4/PD2

Tytuł

Przejdź do góry