PETRONAS ARBOR PROTECTIVE FLUID

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Protective Fluid to skoncentrowany ochronny płyn zapobiegający zamarzaniu oraz płyn chłodzący do silników ciągników, maszyn rolniczych oraz maszyn do robót ziemnych.

PETRONAS Arbor Protective Fluid, na bazie glikolu etylenowego, zapewnia najwyższą ochronę przed zamarzaniem i chłodzenie.

PETRONAS Arbor Protective Fluid usuwa ciepło powstające w wyniku spalania i zapewnia ochronę przed zamarzaniem do temperatury -38°C w przypadku zmieszania w 50% z wodą.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Protective Fluid zwiększa dyspozycyjność Twojego pojazdu, znacznie obniżając koszty eksploatacyjne poprzez:

 • wydłużony okres eksploatacji układu chłodzenia dzięki:
  • lepszej ochronie antykorozyjnej zapewniającej ochronę elementów metalowych
  • ochronie przed zamarzaniem przy temperaturze zewnętrznej do -38°C (-36°F)
  • ochronie przed wrzeniem w przypadku temperatury obwodu do 110°C (230°F)
  • dobrej kompatybilności elastomerów i tworzyw sztucznych zapewniającej dłuższą żywotność komponentów

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Zalecenia:

 • ASTM D 6210 Type 1-FF
 • NH 900 B
 • MS-1710
 • MAT 3620

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Kolor Czerwony
Gęstość względna w 15°C ASTM D 1122 g/cm3 1.135
pH, 50% obj. w wodzie DI ASTM D 1287 7,6
Rezerwa alkaliczności ASTM D 1121 ml 17
Punkt wrzenia, 50% obj. w wodzie DI ASTM D 1120 °C 108
Temperatura krzepnięcia, 50% obj. w wodzie DI ASTM D 1177 °C -38
Badanie korozyjne szkła ASTM D1384 Zaliczone
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody

Tytuł

Przejdź do góry