PETRONAS ARBOR SUPER 10 SAE 10W

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Super 10 to jednosezonowy (monograde) olej, opracowany z myślą o silnikach wysokoprężnych, przeznaczony do maszyn rolniczych i budowlanych z silnikiem wysokoprężnym, który pomaga ograniczyć zużycie i korozję.

PETRONAS Arbor Super 10 nadaje się do zastosowania we wszystkich typach starszych rolniczych i budowlanych silników wysokoprężnych oraz wysokoobrotowych silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Super 10 zapewnia:

  • czystość tłoka i minimalizację tworzących się osadów, ochronę silnika przed zużyciem
  • pomaga rozpraszać sadzę, a tym samym zmniejsza zagęszczenie oleju powodowane przez sadzę.
  • dobrą retencję TBN, która skutecznie neutralizuje kwaśne produkty uboczne pochodzące ze spalania.

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

PETRONAS Arbor Super 10 to olej mineralny, który spełnia lub przewyższa poniższe osiągi:

Specyfikacje:

  • API CF

Zatwierdzenia:

  • ZF TE-ML 03B, 05K, 21K

Poziom jakości:

  • MB 227.0
  • MIL-L-2104 E
  • NH 301C
  • MS-1121

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0.890
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 5.5
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 99
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C > 200
Całkowita liczba zasadowa (TBN) ASTM D 2896 mgKOH/g 6
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -30
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

API CJ-4, ACEA E7/E9, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a, API CF

Lepkość:

10W-30

Tytuł

Przejdź do góry