PETRONAS ARBOR SUPER 20W‑50

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Super 20W-50 to olej silnikowy do maszyn rolniczych i budowlanych, wspierający ich wydajność i wydłużający cykl życia poprzez ochronę przed utlenianiem, rozkładem, zużyciem oraz utrzymanie optymalnej czystości i stabilnej lepkości tłoków. Doskonałe rozwiązanie zapewniające wysokie i długotrwałe osiągi podczas ciężkiej codziennej pracy, chroniące maszyny najnowszej generacji przed utratą osiągów i nieplanowanymi przestojami.

PETRONAS Arbor Super 20W-50 nadaje się do wszystkich typów wysokowydajnych silników wysokoprężnych, w tym silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem i wolnossących, napędzanych dieslem o wysokiej lub bardzo niskiej zawartości siarki.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Super 20W-50 chroni zyski Twojej firmy i pozwala utrzymać dyspozycyjność pojazdów, jednocześnie znacznie obniżając koszty eksploatacyjne poprzez:

  • utrzymanie optymalnego poziomu lepkości, zapewnienie optymalnego smarowania i zapobieganie nieplanowanym awariom;
  • dłuższy okres eksploatacji silnika dzięki:
    • obniżeniu poziomu kwasowości, która powoduje korozję, dzięki czemu silniki w Twojej flocie są trwalsze i mają dłuższy okres eksploatacji.

Zapewnia lepsze wrażenia z jazdy dzięki:

  • skutecznemu przeciwdziałaniu wysokiemu stężeniu nagromadzonej sadzy mającemu kluczowe znaczenie dla zapobiegania utracie mocy pojazdu;

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

PETRONAS Arbor Super 20W-50 to olej mineralny, który spełnia lub przewyższa poniższe osiągi:

Specyfikacje:

  • API CF-4/SG

Poziom jakości:

  • MIL-L-2104 F
  • NH 336 G

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,880
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 19
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 130
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C > 220
Całkowita liczba zasadowa (TBN) ASTM D 2896 mgKOH/g 6,4
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -27
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Specyfikacje:

API-4/SG

Lepkość:

20W-50

Tytuł

Przejdź do góry