PETRONAS ARBOR UNIVERSAL 15W‑40

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

Kategoria:

Opis

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor Universal 15W-40 to uniwersalny olej klasy premium (S.T.O.U.) przeznaczony do maszyn rolniczych i budowlanych, który pomaga utrzymać ich wydajność i wydłuża okres eksploatacji. Doskonałe rozwiązanie zapewniające wysokie i długotrwałe osiągi podczas ciężkiej codziennej pracy, chroniące maszyny najnowszej generacji przed utratą osiągów i nieplanowanymi przestojami.

PETRONAS Arbor Universal 15W-40 do silników, przekładni, układów hydraulicznych i mokrych hamulców w ciągnikach i maszynach rolniczych.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor Universal 15W-40 zwiększa zyski Twojej firmy i pozwala utrzymać dyspozycyjność pojazdów, jednocześnie znacznie obniżając koszty eksploatacyjne poprzez:

 • wysokie właściwości przeciwzużyciowe elementów mechanicznych silnika i przekładni
 • doskonale pomaga utrzymać czystość silnika, skrzyni biegów i układów hydraulicznych, chroniąc przed osadami i szlamem

Zapewnia znakomite wrażenia z jazdy dzięki:

 • wysokiej skuteczności hamowania wynikającej z obecności zrównoważonych modyfikatorów tarcia
 • szybkiej reakcji serwonapędów układu hydraulicznego dzięki stabilności lepkościowej przy zmianach temperatur, która utrzymuje wysokie i stałe ciśnienie w układzie
 • dobrej lepkości w niskiej temperaturze zapewniającej lepsze smarowanie podczas rozruchu

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Specyfikacje:

 • API CF-4/SF
 • API GL-4

Zatwierdzenia:

 • ZF TE-ML 06B, 07B

Poziom jakości:

 • CAT TO-2
 • NH 030 C
 • SDFG OU-1391

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry Metoda Jednostka Wartość standardowa
Wygląd Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C ASTM D 4052 g/cm3 0,886
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 14
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 135
Temperatura zapłonu COC ASTM D 92 °C 220
Całkowita liczba zasadowa (TBN) ASTM D 2896 mgKOH/g 11
CCS w -20°C ASTM D5293 mPa*s (cP) 4500
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C -36
Piana w 24°C ASTM D 892 cc/s 0 / 0
Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRODUKTU

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Jeżeli ten produkt stosowany jest w zalecany sposób, to jest mało prawdopodobne, aby stwarzał jakiekolwiek znaczące zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć wodą z mydłem. Nie wylewać do kanalizacji, gleby ani wody.

Informacje dodatkowe

Lepkość:

ASTM D 2270

Specyfikacje:

API CF-4/SF, API GL-4

Tytuł

Przejdź do góry